Ako vypočítať štvorcové metre?

S konceptom štvorcového metra sa stretávame nielen na hodinách matematiky, ale aj pri plánovaní stavby alebo rekonštrukcie bytu alebo domu. Toto opatrenie sa používa okrem iného v na určenie povrchu stien, podlahy, strechy, pozemku a vo výsledku na stanovenie potrebného množstva materiálov, napríklad obkladov, dlažieb, tapiet alebo farieb na maľovanie. Ako vypočítať štvorcové metre? Ako sa líšia metre štvorcové od bežných metrov? Ako vypočítať plochu priestorov v metroch štvorcových? Čo znamená cena za meter štvorcový?

Obsah:

  1. Čo je to meter štvorcový?
  2. Štvorcový meter - prečo je to potrebné?
  3. Cena za meter štvorcový - čo to znamená?
  4. Ako vypočítať štvorcové metre?
  5. Ako vypočítať štvorcové metre podlahy, miestnosti alebo pozemku?
  6. Ako vypočítať štvorcové metre stien, ktoré sa majú natrieť a omietnuť, šikmo alebo na strechu?
  7. Aké produkty a služby sa ponúkajú v metroch štvorcových?
  8. Štvorcový meter verzus bežný meter

Čo je to meter štvorcový?

Meter štvorcový je jednotka merania plochy štvorcového tvaru so stranami dlhými 1 meter. Rovná sa teda ploche štvorca s rozmermi 1 meter x 1 meter. Metre štvorcové sa používajú hlavne na výpočet veľkosti konkrétnej vonkajšej plochy alebo povrchu stien, strechy alebo podlahy. Môžu byť tiež použité na získanie informácií o hodnote nehnuteľnosti alebo výške splatnej dane. Meter štvorcový je označený symbolom m² / m2 alebo skratkou sq m.

Štvorcový meter - prečo je to potrebné?

Schopnosť vypočítať štvorcové metre je dôležitá tak pri plánovaní renovácie alebo výstavby, ako aj počas nich. V prípravnej fáze umožňuje určiť, aký veľký povrch majú byť steny, podlahy, stropy alebo príjazdové cesty hotové. Keď vieme, že napríklad rekonštrukcia si vyžaduje 20 metrov štvorcových podlahy v obývacej izbe, môžeme určiť, aké - viac alebo menej - náklady by sme mali zohľadniť. Príklad 20 metrov stačí vynásobiť cenou štvorcového metra dlaždíc, panelov alebo kobercov, ako aj cenou za štvorcový meter služby kladenia podlahy.

Cena za meter štvorcový - čo to znamená?

Cena za meter štvorcový sa môže vzťahovať na materiál aj na služby. V prvom prípade sa vďaka nej dozvieme, koľko nás bude stáť materiál na dokončenie 1 štvorcového metra steny, strechy alebo podlahy. V druhom prípade sa cena za meter štvorcový týka nákladov na prácu, ktorú musí poskytovateľ služieb, ako je obkladač, maliar alebo pokrývač, vykonať pri inštalácii alebo aplikácii vybraných materiálov.

Ako vypočítať štvorcové metre?

Ako vypočítať m2? Ako sa počítajú metre štvorcové? Pravidlo je jednoduché. Na získanie plochy udanej v štvorcových metroch by sa mal použiť vhodný matematický vzorec. V prípade povrchov pravidelných tvarov, ktoré sú najobľúbenejšie v bytovej výstavbe, napríklad štvorcové alebo obdĺžnikové, sa dĺžka a šírka miestnosti znásobia. Dôležité je, že tieto hodnoty by sa mali uvádzať v metroch, nie napríklad v centimetroch.

Ako vypočítať štvorcové metre podlahy, miestnosti alebo pozemku?

Výpočet metrov štvorcových sa dá použiť na určenie plochy pozemku, domu alebo konkrétnej miestnosti. Ako vypočítať štvorcové metre domu, bytu, kúpeľne, obývacej izby, kuchyne alebo komory? Ako vypočítať štvorcové metre pozemku, dlažobných kociek, panelov atď.? Ak chcete vypočítať ich plochu v metroch štvorcových, musíte najskôr určiť, aký tvar majú. Najjednoduchšia situácia je, keď máme vymedziť plochu štvorcovej alebo obdĺžnikovej miestnosti alebo nehnuteľnosti v metroch štvorcových. Potom stačí vynásobiť dĺžku a šírku interiéru udávanú v metroch (počítané od podlahy).

Výsledok bude uvedený v metroch štvorcových, napr. Kúpeľňa dlhá 3 metre a široká 2 metre má 6 metrov štvorcových (3 x 2 = 6). O niečo zložitejšie je vypočítať plochu miestností s nepravidelnými tvarmi, napríklad s arkiermi. Potom, ak je to možné, by sa podlahová plocha mala najskôr „rozdeliť“ na menšie štvorce alebo obdĺžniky, vypočítať ich plochu a spočítať všetky výsledky.

Ako vypočítať štvorcové metre stien, ktoré sa majú natrieť a omietnuť, šikmo alebo na strechu?

Prístup k výpočtu štvorcovej plochy stien, svahov alebo striech, ktorý je nevyhnutný na určenie nákladov na materiál a služby, je mierne odlišný. obklady, dlaždice alebo tapety, maľovanie alebo stierkovanie. Ako vypočítať štvorcové metre stien na omietanie alebo maľovanie? Ako vypočítať štvorcové metre fasády? Rovnako ako pri výpočte štvorcových metrov podlahy alebo pozemku musíte najskôr zmerať štvorcové a obdĺžnikové plochy a potom vynásobiť dĺžku a výšku steny. Ak je stena alebo strecha „plná“, to znamená, že v nej nie sú žiadne okenné ani dverné otvory, vec je jednoduchá.

V situácii, keď je veľké okno alebo dvere, stojí za to vykonať ďalší výpočet. Plocha okien a dverí sa musí odpočítať od štvorcového metra plochy steny alebo strechy. Ak ich chcete získať, zmerajte ich jednotlivo a potom znásobte ich výšku a šírku. Všetky získané výsledky sa potom spočítajú a konečná hodnota sa odčíta od plochy celej steny alebo strechy. Dôležité je, že stojí za to venovať pozornosť tomu, ako dodávateľ vypočítava plochu určenú na prácu - niekedy sa stáva, že plocha dverí a okien sa neodpočíta, aby sa tak kompenzovalo komplikované spracovanie ich zahĺbení.

Aké produkty a služby sa ponúkajú v metroch štvorcových?

Pre štvorcové metre si môžete kúpiť dokončovacie materiály, ako sú: keramické a porcelánové dlaždice, panely, podlahové dosky, minerálna vlna v doskách (nie v kotúčoch). Toto opatrenie sa častejšie používa na stanovenie ceny služieb. Je populárne uvádzať ceny za meter štvorcový, napríklad maľovanie stien, stierkovanie, aranžovanie obkladov a panelov, pieskovanie, dlažba, dokonca aj kosenie záhrady.

Štvorcový meter verzus bežný meter

Ako sa líši meter štvorcový od bežného metra? Meter štvorcový je vždy výsledkom vynásobenia dĺžky šírkou 1 m a 1 m. V prípade bežného metra sa výsledok získa vynásobením dĺžky 1 m šírkou konkrétneho produktu, napríklad tapety alebo textílie. Vo výsledku sa 1 bežný meter nerovná 1 štvorcovému metru. Je ľahké to ilustrovať na príklade tapety so stálou šírkou 53 cm, teda 0,53 m. Na získanie 1 bežného metra vynásobíme dĺžku 1 m šírkou 0,53 cm a získame kúsok s plochou 0,53 metrov štvorcových.


Viac o bežnom metri v článku: 1 bežný meter - koľko metrov štvorcových?


Pri renovácii si pripomeňme dôležité pravidlo. V prípade akýchkoľvek chýb alebo poškodenia by sa malo na vypočítané m² podlahy, dlaždíc a tapiet pridať 20% materiálu. Praskanie dlaždíc počas renovácie je normálna situácia. Mali by sme pamätať aj na možné chyby merania. Lepšie je kúpiť si trochu farby alebo koberca, ako sa ponáhľať hľadať otvorený obchod so stavebnými potrebami.