Nová súťaž - metamorfóza kuchyne

Pravidlá súťaže:

Pošlite nám fotografie pred a po metamorfóze vašej kuchyne a stručne opíšte zmeny, ktoré sa v nej vykonali. Najzaujímavejšie diela oceníme darčekovými poukážkami v hodnote 700 PLN, 500 PLN a 300 PLN a najnovšie vydanie albumu Homebook Design vol.4.

Súťažné práce by sa mali odosielať ako príspevky na fóre.

Príspevok má obsahovať:

  • Názov: #metamorfozakuchni
  • Fotografie kuchyne pred a po metamorfóze
  • Opis zmien vykonaných v kuchyni

Kliknite: Publikovať a máte hotovo!

Čo hodnotíme:

  • Expresívny štýl a charakter kuchyne
  • Tvorivosť
  • Celková estetika interiéru

Ocenenia:

  • 1. miesto - poukážka v hodnote 700 PLN a album Homebook Design vol
  • 2. miesto - poukážka v hodnote 500 PLN a album Homebook Design vol
  • 3. miesto - poukážka v hodnote 300 PLN a album Homebook Design vol

Cena publika:

Čestné uznanie - album Homebook Design vol

O udelení 1., 2. a 3. miesta rozhodne porota.

Porota:

VÝSTRAHA! Tentokrát hlasuje aj publikum!

Cena bude udelená osobe, ktorej publikum na Fóre udelí najvyšší počet sŕdc. Hlasovať môžete v celej súťaži.

Na prihlášky čakáme do 28. februára 2018.

Predpisy >>